Ökad vinst för Westander

Pr-byrån Westanders rörelseresultat under första kvartalet blev 4,6 miljoner kronor, en ökning med 2,0 miljoner jämfört med motsvarande period 2020. Vinstmarginalen ökade från 19 till 32 procent.

Vinstökningen beror på en kombination av ökade intäkter och minskade kostnader. Westanders byråintäkt var 14,7 miljoner kronor, en ökning med 0,8 miljoner eller 6 procent jämfört med första kvartalet 2020.

– Coronakrisens ryckiga efterfrågan har nu ersatts av ökad framtidstro och beslutskraft. Våra konsulters beläggning ökade successivt under kvartalet och i mars gjorde vi ett rekordresultat, säger Westanders vd Patrik Westander.

Företag svarade för 67 procent av byråintäkten, medan intresseorganisationer stod för 26 procent och myndigheter för resterande 7 procent.

– Under förra året var vi försiktiga med rekrytering och fick ett hack i tillväxtkurvan. Med det här stabila kvartalet har vi nu lagt en god grund för att nå målet att växa med 10 procent i byråintäkt per år, säger Patrik Westander.

Westanders byråintäkt har de senaste åren ökat med 6 procent i årsgenomsnitt, från 26 miljoner kronor 2011 till 45 miljoner 2020. Företagets långsiktiga expansionsmål är att bli en av Nordens största pr-byråer.

Pressmeddelanden 2021

Visa fler