”Öppen lobbying stärker demokratin”

Media bör avdramatisera lobbyingverksamheten och bidra till kunskapsspridning om hur man lobbar. Det menar pr-konsulterna Patrik och Henrik Westander i en debattartikel idag i affärstidningen Vision.

– Medias negativa uppfattning om lobbying delas inte av de riksdagsledamöter som tänks ”manipuleras”. Lobbying ger dem helt enkelt ett bredare och bättre beslutsunderlag, säger Henrik Westander.

– Det främsta demokratiproblemet i sammanhanget är att såväl ideella organisationer som stora delar av näringslivet och vanliga medborgare har otillräcklig kunskap om hur man lobbar och bildar opinion, säger Patrik Westander.

I debattartikeln uppmanas också företagen att stå för något utöver kortsiktig vinstmaximering:

”Den återhållsamma slätstrukenhet som de allra flesta företag uppvisar är måhända inte något stort demokratiskt problem, men kunder och medarbetare kommer i allt högre grad att välja företag med stort samhällsengagemang och starka värderingar.”

Pressmeddelanden 2000