Oracle anlitar Westander för politisk påverkan

Oracle, världens näst största mjukvaruföretag, har inlett ett samarbete med pr-byrån Westander Publicitet & Påverkan. Samarbetet gäller politisk påverkan för införandet av ett nationellt anläggningsregister på elmarknaden, motsvarande det som Oracle tidigare har levererat till marknaden för mobiltelefoni.

– Elmarknaden saknar idag en central knutpunkt för informationsutbyte mellan aktörerna. En sådan knutpunkt skulle undanröja många av dagens problem med krångliga leverantörsbyten, konkurrenshinder och felaktiga elräkningar. Vi kan erbjuda en sådan lösning och det vill vi gärna visa för politikerna och de ansvariga myndigheterna, säger Martin Ljungström, presschef på Oracle Svenska AB.

Oracle har konstruerat det centrala nummerportabilitetssystem som möjliggör snabba och enkla byten av operatör på marknaden för mobiltelefoni. Motsvarande funktion skulle även kunna införas på elmarknaden.

– Uppdraget för Oracle är en naturlig fortsättning på vårt tidigare samarbete med Senea kring elmätningen. Dessutom är det i linje med Westanders uppdrag för Oberoende Elhandlare, där målet är bättre konkurrens på elmarknaden, säger Olle Schubert, projektledare på Westander och kundansvarig för Oracle.

Riksdagen har beslutat att införa ett krav på månadsvis avläsning av elmätare, en efterlängtad reform som kommer att innebära slopad preliminärdebitering, bättre konkurrens på elmarknaden och viktiga miljövinster. Men för att reformen ska bli en framgång krävs bland annat att informationen om elförbrukningen är tillgänglig, oavsett vilken elleverantör kunden har valt.

Pressmeddelanden 2004

Visa fler