Patrik Westander åter till egna pr-byrån

Den 1 september återgår Patrik Westander till den egna pr-byrån Westander Publicitet & Påverkan, efter ett halvår som tillförordnad vd för Svenska Statoil. Inför den förväntade lågkonjunkturen står expansion och etikdebatt högst på pr-byråns agenda.

– Lågkonjunkturen innebär att företagen drar in på konsultkostnader. Det gynnar vår affärsidé, som är att lära kunderna att själva skapa publicitet och lobba, säger Patrik Westander.

Bröderna Henrik och Patrik Westander startade pr-byrån Westander Publicitet & Påverkan hösten 2000. Byrån fokuserar på medierelationer och lobbying. Dessförinnan lobbade Henrik åt Svenska Freds för en mer restriktiv vapenexport, medan Patrik lobbade åt Statoil för en avreglerad elmarknad. Westanders har i ett antal debattartiklar argumenterat för en positiv grundinställning till öppen lobbying.

– Vi kommer att engagera oss starkare i etikdebatten framöver. Det är uppenbart att diskussionen om ”det goda företaget” nu också har nått pr-branschen, säger Patrik Westander. Den bransch som tar betalt för att slipa på andra företags image kommer alltmer att tvingas förbättra sin egen image och agera på ett etiskt genomtänkt sätt.

– För oss är det självklart att man som kund anlitar en pr-byrå som delar ens egen grundsyn och ens egna ideal. Lika självklart är det att vi som pr-byrå har en etisk hållning och inte arbetar med kunder vars inriktning vi inte sympatiserar med, säger Henrik Westander.

Pressmeddelanden 2001