Pr-byrån Westander utsedd till Superföretag

Pr-byrån Westander Publicitet & Påverkan har blivit utsedd till ekonomiskt högpresterande Superföretag av Veckans Affärer. Westander är ett av 27 Stockholmsföretag och den enda pr-byrån på listan över totalt 283 svenska Superföretag.

– Det kändes bra redan i början av 2006, när Westander blev utsedd till Sveriges Bästa Pr-byrå i Resumés kundundersökning. Nu kan vi samma år fira att ha utsetts till både snabbväxande Gasellföretag av Dagens Industri och ekonomiskt högpresterande Superföretag av Veckans Affärer, säger vd Patrik Westander.

Veckans Affärer har genomfört granskningen av över 200.000 aktiebolag i samarbete med analys- och undersökningsföretaget MM Partner. Undersökningen omfattar nyckeltal under perioden 2002-2005 inom sex olika områden: tillväxt, vinst, avkastning, effektivitet, kapitalstruktur och finansiering.

– Utnämningarna är ett bra betyg på våra konsulters stora engagemang. Westander har gått rakt genom en tuff lågkonjunktur med nöjda kunder, god lönsamhet och en dryg tredubbling av omsättningen, säger Patrik Westander.

Under de senaste tre åren har Westanders omsättning ökat med 244 procent till 17,5 miljoner kronor 2005. Tillväxten har skett organiskt, inte genom köp av andra pr-byråer, och den har fortsatt under 2006. Westander har för närvarande 19 anställda, vilket kan jämföras med 15 anställda för ett år sedan. Byrån har cirka 35 aktiva kundrelationer.