Pr-konsulter får över 100.000 kronor i bonus

Pr-byrån Westander Publicitet & Påverkan har haft en vinstmarginal på 27,5 procent under 2003. Byråns bonusprogram innebär att de anställda kan kvittera ut över 100.000 kronor i årsbonus.

Westanders byråintäkt under 2003 blev drygt 7,7 miljoner kronor, en ökning med 50 procent jämfört med 2002. Resultatet uppgår till drygt 2,1 miljoner kronor. Byråns bonusprogram innebär att 40 procent av vinsten under 2003 delas ut i form av en årsbonus – lika för alla anställda.

– Målet är att uppmuntra till lagarbete och goda insatser. Bonusprogrammet är också ett viktigt medel för att kunna attrahera engagerade och kompetenta medarbetare till en fortsatt expansion, säger vd Patrik Westander.

Westanders bonusprogram följer i två av tre avseenden de nya och mer återhållsamma riktlinjerna för incitamentsprogram i statliga bolag:

Bonusen omfattar inte vd
Bonusen förutsätter ett positivt resultat
Bonusprogrammet innehåller dock inget tak, till skillnad från den statliga bonuspolicyns maximalt två månadslöner.

– Vi vill att alla anställda ska få lika stor bonus oberoende av månadslön, säger Patrik Westander.

Samma bonusprogram tillämpades under 2002 och innebar att de som jobbat på byrån hela året kunde kvittera ut 53.500 kronor i bonus.
 

Pressmeddelanden 2004

Visa fler