Reinfeldt använde statistik oftast i Almedalstal

Statistik används ofta i politikernas Almedalstal. Förra året användes statistik i genomsnitt 12 gånger per tal. Den mest flitige brukaren av siffror var Fredrik Reinfeldt, som hänvisade till statistik hela 27 gånger i sitt tal. Det visar en genomgång av partiledarnas tal i Almedalen 2011 som pr-byrån Westander gjort inför årets Almedalsvecka.

– Det är tydligt att partiledarna använder sig av statistik för att ge tyngd åt sina argument. Att presentera statistik ger ofta ett intryck av objektivitet och trovärdighet, men tillförlitligheten beror på underlagets kvalitet, säger Sofi Klang, pr-konsult på Westander.

Westanders genomgång av 2011 års Almedalstal visar att det var stora skillnader mellan hur många gånger partiledarna hänvisade till statistik. Fördelningen såg ut på följande sätt:

Fredrik Reinfeldt: 27 gånger
Lars Ohly: 17 gånger
Håkan Juholt: 15 gånger
Maud Olofsson: 11 gånger
Göran Hägglund: 9 gånger
Åsa Romson: 4 gånger
Jan Björklund: 2 gånger

– Statistik är ofta ett effektivt sätt att få ut sitt budskap. För den som vill skapa publicitet och bilda opinion gäller det att veta hur man bäst använder sig av statistik, säger Sofi Klang.

Genomgången av partiledartalen i Almedalen 2011 visar också att statistik användes mest i frågor som rör befolkning och befolkningstillväxt – hela 27 procent av statistiken handlade om detta. Vanligt var också att statistik användes i frågor om arbetslöshet (12 procent), arbetsliv (9 procent), och invandring (6 procent).

Under årets Almedalsvecka anordnar Westander ett seminarium om betydelsen av statistik för att skapa publicitet och påverka beslutsfattare. Seminariet har rubriken ”Åtta av tio kommer älska det här seminariet” och äger rum onsdag den 4 juli klockan 10.30–11.30 på Södra Kyrkogatan 13 i Visby. Läs mer om seminariet här.