Rekord för Westanders pr-skola

Pr-byrån Westander genomförde under 2017 sammanlagt 15 öppna kurser med totalt 154 deltagare. Deltagaravgifterna uppgick till rekordstora 1,8 miljoner kronor, en ökning med åtta procent jämfört med 2016.

– Företagen satsar allt mer på att bygga sin pr-kompetens. Våra öppna kurser ska inspirera till att snabbt gå från ord till handling i pr-arbetet, säger Mikael Persson, ansvarig för Westanders pr-skola.

Kurserna i Westanders pr-skola handlar genomgående om hur man kommunicerar på andra sätt än genom köpt reklamutrymme. Lärare är pr-byråns egna konsulter med specialistkompetens inom bland annat kriskommunikation, digital kommunikation och kommunikativt ledarskap. Alla öppna kurser kan också ges som skräddarsydda beställningskurser.

– Westander har de senaste tio åren vunnit fler kundundersökningar än någon annan svensk pr-byrå. Genom våra öppna kurser kan fler ta del av våra konsulters expertkunskaper, säger Mikael Persson.

Westanders byråintäkt har de senaste åren ökat med åtta procent i årsgenomsnitt, från 26 miljoner kronor 2011 till 39 miljoner 2016. Företagets långsiktiga expansionsmål är att bli en av Nordens största pr-byråer.

Läs mer om Westanders öppna kurser här.

Läs mer om Westanders skräddarsydda kurser här.

Pressmeddelanden 2017

Visa fler