Rekordkvartal för Westander

Pr-byrån Westander ökade byråintäkten med 33 procent under första kvartalet, jämfört med motsvarande period 2015. Rörelseresultatet ökade till 3,5 miljoner kronor.

Westanders byråintäkt uppgick till rekordhöga 10,6 miljoner kronor under första kvartalet 2016, en ökning med 33 procent från 8,0 miljoner under första kvartalet förra året. Rörelseresultatet var rekordhöga 3,5 miljoner kronor, att jämföra med 0,4 miljoner under första kvartalet 2015.

– Rekordkvartalet förklaras dels av den timprishöjning vi gjorde förra året, dels av en kraftigt ökad efterfrågan från näringslivet. Våra företagskunder svarade för större delen av intäktsökningen, säger vd Patrik Westander.

Westander tillämpar ett enhetligt och öppet redovisat timpris. Från den 1 april 2015 genomförde byrån en tidigare aviserad timprishöjning med 17 procent till 2 100 kronor exklusive moms. Prishöjningens syfte var att skapa utrymme för höjda löner och en fortsatt lönsam expansion.

– Westander ska inte konkurrera med lågt pris, utan med hög kvalitet och nöjda uppdragsgivare. Fem av de senaste åtta åren har vi blivit utsedda till Årets stora pr-byrå i analysföretaget Regis kundundersökning, säger Patrik Westander.

Företag svarade för rekordhöga 68 procent av första kvartalets byråintäkt, medan intresseorganisationer stod för 22 procent och myndigheter för resterande 10 procent. Medierelationer utgjorde 80 procent av byråintäkten och lobbying svarade för 20 procent.

Westanders byråintäkt har de senaste åren ökat med åtta procent i årsgenomsnitt, från 26 miljoner kronor 2011 till 35 miljoner 2015. Företagets långsiktiga expansionsmål är att bli en av Sveriges största pr-byråer.

Pressmeddelanden 2016

Visa fler