Rekordstarkt halvår för Westander

Pr-byrån Westanders byråintäkt blev rekordhöga 29,1 miljoner kronor under första halvåret, en ökning med 2,4 miljoner eller 9 procent jämfört med första halvåret 2018. Under våren höjde byrån timpriset till 2 400 kronor.

Westanders lönsamhet blev även den rekordhög, trots att företaget höjde lönerna med 6 procent från den 1 januari. Från den 1 april genomförde byrån en timprishöjning med 14 procent till 2 400 kronor exklusive moms, lika för alla konsulter, tjänster och kunder.

– Genom att höja timpriset med mer än inflationen vart fjärde år skapar vi ett viktigt förändringstryck. Vi använder prishöjningar som ett instrument för att ständigt utveckla våra arbetsmetoder och höja kvaliteten på våra tjänster, säger Westanders vd Patrik Westander.

Rörelseresultatet uppgick till 8,8 miljoner kronor under första halvåret, att jämföra med 7,4 miljoner under första halvåret 2018. Westander tillämpar en lönsamhetsspärr som motsvarar cirka 12 procent av byråintäkten. All eventuell vinst över spärren går till kollektiv vinstdelning och individuella lönehöjningar.

– Vi har draghjälp av en överraskande god konjunktur och har redan börjat se de ekonomiska effekterna av vårens timprishöjning. Vårt mycket starka första halvår gör det troligt att företagets lönsamhetsspärr kommer att aktiveras i år, säger Patrik Westander.

Westanders byråintäkt har de senaste åren ökat med 9 procent i årsgenomsnitt, från 26 miljoner kronor 2011 till 47 miljoner 2018. Företagets långsiktiga expansionsmål är att bli en av Nordens största pr-byråer.

Pressmeddelanden 2019

Visa fler