Resebranschföreningen SRF väljer Westander

Resebranschföreningen SRF har inlett ett samarbete med pr-byrån Westander. Samarbetet avser publicitet och opinionsbildning för en positiv utveckling av den svenska resebranschen.

– Att resa minskar avståndet mellan människor och kulturer. Vi verkar för hög kvalitet och rättvisa villkor i resebranschen. Det innebär ökad samhällsnytta och en trygghet för resenären, säger Anna Lennhammer, generalsekreterare i SRF.

Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, SRF, har cirka 300 medlemsföretag som totalt sysselsätter 6 000 anställda. Med en omsättning på 50 miljarder kronor står medlemmarna för mer än 80 procent av branschens samlade verksamhet.

– SRF arbetar både för sunda konkurrensförhållanden i resebranschen och för att det ska bli enklare att resa hållbart. Vi är stolta över att få hjälpa till med deras viktiga arbete, säger Daniel Hirsch, kundansvarig konsult på Westander.

I Westanders arbetsgrupp ingår även Johannes Krunegård, seniorkonsult på Westander. De senaste tio åren har Westander vunnit fler kundundersökningar än någon annan svensk pr-byrå.

Westanders byråintäkt har de senaste åren ökat med 9 procent i årsgenomsnitt, från 26 miljoner kronor 2011 till 47 miljoner 2018. Företagets långsiktiga expansionsmål är att bli en av Nordens största pr-byråer.