Riksförbundet Sveriges museer väljer Westander

Riksförbundet Sveriges museer, med cirka 150 medlemsmuseer, har inlett ett samarbete med pr-byrån Westander. Samarbetet gäller publicitet kopplad till Riksförbundets roll som en främjande och samlande aktör i museisektorn.

– Vi valde Westander för deras sätt att arbeta. Vi behöver inte pr-konsulter som gör jobbet åt oss, utan en byrå som fungerar som bollplank och stärker vår interna pr-kompetens, säger Mats Persson, generalsekreterare på Riksförbundet Sveriges museer.

I arbetsgruppen på Westander ingår Jenny Fransson, kundansvarig pr-konsult, och Johanna Sällström Köhler. Jenny Fransson är tidigare pressansvarig på Historiska museet. Samarbetet handlar om att hjälpa förbundet att skapa publicitet kring museifrågor.

– Riksförbundet Sveriges museer har på kort tid blivit en viktig talesperson för hela museisektorn. Vi är väldigt glada över att nu få bidra till att ännu fler ska upptäcka den kunskap och kultur som finns på museerna, säger Jenny Fransson, kundansvarig pr-konsult på Westander.

Riksförbundet Sveriges museer bildades 2004 och har cirka 150 medlemsmuseer. Förbundet har fått i uppdrag av regeringen att agera som en främjande och samlande aktör i museisektorn. Förbundet ska även hantera professionsrelaterade frågor kring utbildning, kompetensutveckling och internationellt samarbete inom museisektorn.

Westander har under året utsetts till såväl Årets Stora Pr-byrå 2009 i Regis och Dagens Industris kundundersökning som Kundens Bästa Pr-byrå 2010 i Novus och Resumés kundundersökning.

Pressmeddelanden 2010

Visa fler