”Så blev jag publicerad 27 gånger på DN Debatt”

I kväll berättar PR-konsulten Henrik Westander i Mediemagasinet i SVT2 om hur han i eget namn fått in 27 artiklar på DN Debatt. Westander menar att det massmediala genomslaget är den avgörande faktorn.

Dagens Nyheters debattsida sätter dagordningen för övrig media och har därför ett mycket stort opinionsbildande genomslag. Det är Sveriges i särklass viktigaste tidningssida.

– DN Debatt skiljer sig från alla andra debattredaktioner genom att vara extremt nyhetsinriktad, säger Henrik Westander. Därför måste en artikel till DN Debatt innehålla ett nyhetsvärde, som gör att övriga medier följer upp artikeln. Artikeln bör också lanseras mot övrig media både före och efter publiceringen.

Under åren 1993-1999 skrev Westander 27 artiklar i eget namn på DN Debatt. Alla utom en handlade om vapenexport.

– Innehåll och form är givetvis viktigt, men det massmediala genomslaget är helt avgörande. Det var få som läste mina debattartiklar, säger Westander, men jag uppskattar att minst tre fjärdedelar av artiklarna fick stort genomslag i övrig media.

Pressmeddelanden 2000