SEKAB väljer Westander

Etanolproducenten SEKAB har inlett ett samarbete med pr-byrån Westander. Samarbetet ska öka kännedomen om biodrivmedlet ED95, andra generationens etanol och gröna kemikalier.

– För att klara den kommande omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta krävs många olika lösningar och ett målmedvetet arbete. Vi valde Westander eftersom de har en bred kompetens både generellt inom pr och specifikt på klimat- och energiområdet, säger Lena Nordgren, biodrivmedelsexpert på SEKAB.

ED95 är ett förnybart biodrivmedel för tunga transportfordon. Genom att köra på ED95 i stället för diesel är det möjligt att kraftigt minska utsläppen av koldioxid och partiklar från bussar och lastbilar. Biobaserade kemikalier från etanol är ett alternativ till olja och ett viktigt steg för att minska kemiindustrins klimatpåverkan.

– Förnybara drivmedel kommer att spela en viktig roll i klimatomställningen. Vi ser fram emot att få jobba med en av Europas ledande etanolaktörer, säger Nina Halling, pr-konsult på Westander Klimat och Energi.

Utöver Nina Halling, som är kundansvarig konsult, består Westanders arbetsgrupp av Björn Malmström och Jessica Henryson.

SEKAB:s huvudkontor och produktionsanläggning ligger i Örnsköldsvik och har producerat etanol sedan 1909. I dag importerar, tillverkar och förädlar SEKAB etanol till fossilfria gröna kemikalieprodukter och biodrivmedel.

Westander har under fyra av de senaste sex åren utsetts till Årets Stora Pr-byrå i analysföretaget Regis kundundersökning. Westander Klimat och Energi är en enhet med inriktningen att analysera, opinionsbilda och påverka utvecklingen inom klimat- och energiområdet. Målet är att bidra till minskad klimatpåverkan.