Sju av tio vill att företagen deltar mer i debatten

Sju av tio svenskar, 70 procent, vill att företagen ska delta mer i samhällsdebatten. Bara 16 procent tycker att företagen ska delta mindre i debatten. Det visar en ny Sifoundersökning beställd av pr-byrån Westander.

Bland årets nomineringar till utmärkelsen Hetast i Almedalen fanns storföretag som Axfood, Coop, NCC, Skandia och Swedbank. Allt fler företag vill delta i samhällsdebatten, inte bara i Almedalen utan året runt. Nu visar en ny Sifoundersökning, beställd av Westander, att de svenska företagens samhällsengagemang har ett brett stöd hos allmänheten.

– När ett företag tar ställning i samhällsfrågor med en tydlig koppling till den egna verksamheten så välkomnas detta generellt. En stor majoritet av svenskarna vill att företagen ska delta mer i samhällsdebatten, säger Westanders vd Patrik Westander.

Bland rödgröna väljare tycker 62 procent att företagen ska delta mer i samhällsdebatten, medan 24 procent vill att de deltar mindre. Fyra av fem alliansväljare, 80 procent, är positiva till att företagen deltar mer i debatten.

– Deltagande i samhällsdebatten är den ultimata varumärkesbyggaren. Som kunder betalar vi gärna mer till företag som kombinerar hög kvalitet med uttalade ambitioner att bidra till en positiv samhällsutveckling, säger Patrik Westander.

Det finns flera aktuella exempel på företag som deltar i debatten. Coop uppmuntrar oss att äta kött mindre ofta, Åhléns tar ställning mot begränsande könsnormer och H&M är ett av många välkända företag som på senare tid har gjort viktiga ställningstaganden mot främlingsfientlighet.

Sifoundersökningen genomfördes den 8–11 augusti 2016. Följande fråga ställdes till 1 000 personer: ”En del företag deltar i samhällsdebatten, exempelvis genom att skriva debattartiklar om sin syn på aktuella samhällsfrågor. Tycker du att svenska företag ska delta mer eller mindre i samhällsdebatten?” 70 procent svarade ”mer”, 16 procent svarade ”mindre” och 14 procent svarade ”tveksam, vet ej”.

Här kan du läsa hela Sifoundersökningen.

Pressmeddelanden 2016

Visa fler