Skapa publicitet - 101 tips på www.westander.se

Pr-byrån Westander utökar idag sin TIPS-funktion på hemsidan, www.www.westander.se, med en avdelning kallad ”Så skapar du publicitet – 101 praktiska tips”.

– Syftet är att företag och organisationer ska kunna öva upp sin ”nyhetsnäsa” och bli mer massmedialt aktiva, säger Henrik Westander. Vi har i många fall valt att exemplifiera med Svenska Freds genomslag i media under 80- och 90-talen, men råden är allmängiltiga.

– Den ökade mediemakten till trots är okunskapen om medierelationer stor. Med de här 101 tipsen vill vi hjälpa företag och organisationer att själva ta journalistkontakter och skapa publicitet kring sin verksamhet, säger Patrik Westander.

Ett av de 101 tipsen:

48. Statistik

Media älskar detta tecken: ”%”. Inget annat tecken är lika bra när man ska skapa publicitet. Procenttecknet förmedlar ett intryck av objektivitet och trovärdighet. Det indikerar att det gjorts en undersökning och att trender kan beskrivas. Och den som presenterar statistiken får tolkningsföreträde.

Exempel: Under flera år, varje månad, presenterade Svenska Freds redan offentlig statistik från SCB över vapenexport. Arbetet tog någon timme varje gång och publiciteten blev omfattande.