Sparbankernas Riksförbund väljer Westander

Sparbankernas Riksförbund har inlett ett samarbete med pr-byrån Westander. Samarbetet avser publicitet och påverkan för att stärka sparbankernas varumärke och villkor som landets femte största bankgrupp.

– Vi vill jobba med en pr-byrå med erkänt hög kvalitetsnivå. Westanders filosofi om hjälp till självhjälp passar oss dessutom väl, säger Annika Koponen, kommunikationschef på Sparbankernas Riksförbund.

Sparbankernas Riksförbund är ett branschförbund för 62 sparbanker och 11 sparbanksstiftelser. I en sparbank delas en del av vinsten ut till samhällsnyttiga ändamål på orten där banken verkar. I arbetsgruppen på Westander ingår Birger Östberg, kundansvarig pr-konsult, och Jenny Fransson.

– Sparbankerna spelar en nyckelroll för tillväxten i hela Sverige genom sin lokala förankring i fler än 120 kommuner. Det känns extra roligt att hjälpa banker som har lokalsamhällets bästa som mål för sin verksamhet, säger Birger Östberg, kundansvarig pr-konsult på Westander.

De 62 sparbankerna har tillsammans närmare 3 400 medarbetare och cirka två miljoner privat- och företagskunder. Sparbankerna är samlat landets femte största bankaktör, räknat som in- och utlåningsvolymer till allmänheten.

Westander har för närvarande 19 anställda och cirka 50 aktiva kundrelationer. Byrån planerar att rekrytera 5-6 nya konsulter under 2011 och har som mål att växa till 35 anställda 2014. Westander utsågs under 2010 till såväl Årets Stora Pr-byrå i Regis och Dagens Industris kundundersökning som Kundens Bästa Pr-byrå i Novus och Resumés kundundersökning.

Pressmeddelanden 2011

Visa fler