Starkt första kvartal för Westander

Pr-byrån Westander Publicitet & Påverkan ökade byråintäkten med 37 procent under första kvartalet 2006, jämfört med motsvarande period förra året. Vinstmarginalen uppgick till 25 procent.

Westanders vinst uppgick till 1,2 miljoner kronor första kvartalet 2006, att jämföra med 0,9 miljoner under första kvartalet förra året. Byråintäkten ökade till 4,8 miljoner kronor, en ökning med 37 procent från 3,5 miljoner under första kvartalet 2005.

– Vår tillväxt kommer i första hand från befintliga uppdragsgivare som satsar mer på pr, men också från nya samarbeten. Utnämningen till Sveriges bästa pr-byrå i Resumés kundundersökning har bidragit till att öka intresset för oss, säger vd Patrik Westander.

Westander är en av Sveriges snabbast växande pr-byråer. Byrån har för närvarande 16 anställda och cirka 35 aktiva kundrelationer. Bland Westanders nya uppdragsgivare under första kvartalet finns Michelin. Westander har vuxit med god lönsamhet varje år sedan starten och företaget planerar en fortsatt tillväxt genom rekrytering.

– Under lågkonjunkturen var många personer med fast anställning försiktiga jobbsökare, men högkonjunkturen har ökat våra möjligheter att rekrytera konsulter med praktiska erfarenheter av medierelationer och lobbying. Dessutom räknar jag med att många kompetenta personer med stort politiskt engagemang blir tillgängliga efter den 17 september, oberoende av valutgången, säger Patrik Westander.

Pressmeddelanden 2006

Visa fler