Största pr-byråerna sänker lönerna med 0,4 procent

De tio största pr-byråerna i branschföreningen Precis sänkte under 2011 sina lönekostnader per anställd med i genomsnitt 0,4 procent, jämfört med föregående år. Inflationen var 2,6 procent, vilket innebär att reallönerna sjönk med 2,9 procent.

– De fallande reallönerna är en signal om att pr-byråerna måste höja timpriserna, sluta med gratisjobb i pitcher och ta avstånd från prisdumpning i offentliga upphandlingar. Kommunikationsbranschen tappar allt mer i höglönekonkurrensen om kompetenta och engagerade konsulter, säger Patrik Westander, vd på pr-byrån Westander.

Reallönerna i Sverige har generellt ökat med cirka 45 procent sedan 1996, motsvarande en årlig reallöneökning med 2,4 procent. Under samma period har den genomsnittliga byråintäkten per anställd i kommunikationsbranschen varit helt oförändrad i fasta priser.

Pr-branschens genomsnittliga byråintäkt per anställd har till och med minskat två år i rad, enligt Affärsvärldens årliga kartläggning Konsultguiden. Mellan 2008 och 2010 har byråintäkten per anställd minskat från 1 322 tkr till 1 234 tkr, vilket motsvarar ett fall på 7,6 procent i fasta priser.

– Pr-branschen måste bort från lågpristräsket och i högre grad konkurrera med kvalitet och nöjda uppdragsgivare. Flaggskepp som Hallvarsson & Halvarsson och JKL visar att det går att skapa utrymme för en positiv reallöneutveckling med god lönsamhet, säger Patrik Westander.

Westanders lönekostnader per anställd ökade under 2011 med 13,2 procent till 1 014 tusen kronor. Så här förändrades lönekostnader per anställd, inklusive pensionskostnader, under 2011 jämfört med föregående år för de tio största pr-byråerna i branschföreningen Precis:

Pr-byrå Procent Tusen kr
1. Springtime 6,8 906
2. Hallvarsson & Halvarsson 5 971
3. Grayling 4,6 951
4. JKL 3,9 1 279
5. Gullers Grupp* 2 982
6. MSL Stockholm -4,1 922
7. Cohn & Wolfe -5,3 709
8. Kreab Gavin Anderson -5,7 1 074
9. Jung Relations -6 612
10. Prime** -7,3 842
Genomsnitt: -0,4   925

*Gullers Grupp gäller räkenskapsår till 2011-08-31.
**Prime gäller räkenskapsår till 2011-04-30.

Pressmeddelanden 2012

Visa fler