Teknopol väljer Westander

Region Skånes innovationsbolag Teknopol har valt Westander i en upphandling av pr-tjänster. Samarbetet ska öka kännedomen om Teknopols hjälp till entreprenörer att bygga livskraftiga företag.

– Det känns bra att ha tillgång till Westanders erfarenhet och kompetens, de är en av Sveriges bästa pr-byråer och har dessutom en tydlig klimatprofil. Målet är att fler ska känna till Teknopols arbete med att underlätta för innovativt företagande, säger Petronella Warg, kommunikationschef på Teknopol.

Teknopol inledde i december en upphandling av pr-tjänster. Westander är en av två vinnande pr-byråer, Cloudberry är den andra, som nu får teckna avtal med Teknopol. Avtalet är tvåårigt med möjlighet till förlängning ytterligare två år.

– Det ska bli oerhört roligt att få bidra till att utveckla kommunikationen kring Teknopols viktiga arbete. Med tanke på att många innovationer dessutom rör miljöteknik känns samarbetet särskilt angeläget, säger Hanna Berheim, pr-konsult på Westander.

Utöver Hanna Berheim, som är kundansvarig konsult, består Westanders arbetsgrupp av Jessica Henryson, Birger Östberg, Björn Malmström och Johannes Krunegård.

Teknopol är ett icke vinstdrivande bolag som ägs av Region Skåne. Företaget hjälper entreprenörer att utveckla idéer med högt kunskapsinnehåll och internationell tillväxtpotential. Målet är att skapa tillväxt genom att bygga snabbväxande, livskraftiga och framgångsrika företag. Teknopol erbjuder gratis affärsrådgivning till innovativa entreprenörer i Skåne och driver dessutom två nationella verksamheter, Cleantech Inn Sweden och Mobile Heights Business Center.

Westander har under fyra av de senaste fem åren utsetts till Årets Stora Pr-byrå i analysföretaget Regis kundundersökning. Westander Klimat och Energi är en enhet med inriktningen att analysera, opinionsbilda och påverka utvecklingen inom klimat- och energiområdet. Målet är att bidra till minskad klimatpåverkan.

Pressmeddelanden 2014

Visa fler