Trä- och Möbelföretagen väljer Westander

Bransch- och arbetsgivarorganisationen Trä- och Möbelföretagen har inlett ett samarbete med pr-byrån Westander. Samarbetet avser opinionsbildning för ett ökat bostadsbyggande i trä.

– Bostadsmarknaden behöver balans mellan olika typer av bostäder och boendeformer. Ett ökat och hållbart byggande av enfamiljshus i trä skapar dessutom klimatnytta, säger David Johnsson, vd på Trä- och Möbelföretagen, TMF.

TMF är bransch- och arbetsgivarorganisationen för hela den träförädlande industrin och möbelindustrin i Sverige. Branschens produkter sträcker sig från småhus och trappor till designmöbler och badrum. TMF företräder cirka 700 medlemsföretag som sammanlagt sysselsätter cirka 30 000 anställda.

– TMF vill skapa förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande i trä och själva ta en ännu större roll som aktiv samhällsaktör. Det ska bli väldigt roligt att få hjälpa till med deras viktiga arbete, säger Nils Grunditz, kundansvarig konsult på Westander.

I Westanders arbetsgrupp ingår även Marie Näslund, pr-konsult och specialist inom lobbying. De senaste tio åren har Westander vunnit fler kundundersökningar än någon annan svensk pr-byrå.

Westanders byråintäkt har de senaste åren ökat med 9 procent i årsgenomsnitt, från 26 miljoner kronor 2011 till 47 miljoner 2018. Företagets långsiktiga expansionsmål är att bli en av Nordens största pr-byråer.

Pressmeddelanden 2019

Visa fler