Tre av fyra stöder förnyad prövning för gömda flyktingar

74 procent av svenskarna tycker att det kommande riksdagsbeslutet om förnyad prövning för gömda flyktingar är bra. En klar majoritet är positiv till beslutet oberende av kön, ålder, sysselsättning, bostadsort, utbildning och partitillhörighet. Det visar en ny Sifoundersökning beställd av pr-byrån Westander.

Riksdagen väntas den 9 november besluta om att alla flyktingar med avvisningsbeslut ska få en förnyad prövning och att särskild hänsyn ska tas till flyktingbarnen och deras familjer.

74 procent av svenskarna anser att det kommande beslutet är bra. Bara 19 procent är kritiska till beslutet, medan 6 procent inte har någon åsikt.

Mest positiva är unga kvinnor (81 procent) och personer boende i norra Sverige (84 procent). I samtliga grupper anser en klar majoritet att beslutet är bra.

Undersökningen visar att andelen som är positiv varierar mycket litet över blockgränserna. Andelen är 72 procent bland borgerliga väljare, 81 procent bland socialistiska väljare och 69 procent bland dem som inte uppgett några partisympatier.

Sifoundersökningen är baserad på telefonintervjuer med 1.000 personer under perioden 10-27 oktober 2005. Följande fråga ställdes: ”Riksdagen väntas inom kort besluta att gömda flyktingbarn och deras familjer ska få en ny prövning. Tycker du att ett sådant riksdagsbeslut är bra eller dåligt?”

”Bra” svarade 74 procent, fördelade på ”mycket bra beslut” (42 procent) och ”ganska bra beslut” (32 procent). ”Dåligt” svarade 19 procent, fördelade på ”ganska dåligt beslut” (11 procent) och ”mycket dåligt beslut” (8 procent). ”Tveksam, vet ej” svarade 6 procent.

Pressmeddelanden 2005

Visa fler