Tre av fyra vill att tidningarna redovisar pr-knepen

Det blir allt vanligare att lobbyister och pr-konsulter aktivt påverkar vad som blir nyheter i tidningarna. En klar majoritet av svenskarna, tre av fyra, tycker att tidningarna bör redovisa pr-knepen, enligt en ny Sifoundersökning beställd av pr-byrån Westander.

74 procent av svenskarna anser att tidningarna bör redovisa pr-knepen, så att också resurssvaga aktörer och allmänheten kan göra sin röst hörd via media. Bara 12 procent är emot förslaget, medan 13 procent inte har någon åsikt.

– Problemet med lobbying är alla de som inte opinionsbildar och lobbar. Långt ifrån alla har råd att betala en pr-byrå, men medierna kan göra pr-konsulternas metoder tillgängliga för alla, säger pr-byråns vd Patrik Westander.

Pr-byrån Westander har i olika sammanhang argumenterat för att medierna bör medverka till att medborgarna får insikt i hur man kan påverka politiska beslut, kunskap om mediernas kriterier i nyhetsvärderingen och ett kritiskt förhållningssätt till mediernas budskap.

– Mediernas demokratiska uppdrag bör inte begränsas till att granska makten och ge röst åt dem som inte har någon. Medierna måste också börja folkbilda kring metoder för att påverka makten genom opinionsbildning och lobbying, säger Patrik Westander.

Sifoundersökningen är baserad på telefonintervjuer med 1 000 personer under perioden 25-27 mars 2008. Följande fråga ställdes: ”Det blir allt vanligare att lobbyister och pr-konsulter aktivt påverkar vad som blir nyheter i tidningarna. Tycker du att tidningarna bör redovisa pr-knepen, så att också resurssvaga aktörer och allmänheten kan göra sin röst hörd via media?”

”Ja” svarade 74 procent, fördelade på ”mycket bra förslag” (23 procent) och ”ganska bra förslag” (51 procent). ”Nej” svarade 12 procent, fördelade på ”ganska dåligt förslag” (9 procent) och ”mycket dåligt förslag” (3 procent). ”Tveksam, vet ej” svarade 13 procent.

Pressmeddelanden 2008

Visa fler