Tre av fyra vill tvinga lobbyfirmorna till öppenhet

Tre av fyra svenskar tycker att riksdagen bör kräva att pr- och lobbyfirmor öppet redovisar sina lobbyinguppdrag, enligt en ny Sifoundersökning beställd av pr-byrån Westander.

Hela 76 procent av svenskarna anser att riksdagen bör kräva av pr- och lobbyfirmor att de öppet redovisar sina lobbyinguppdrag. Bara 12 procent är emot förslaget, medan 12 procent inte har någon åsikt.

– Det måste bli tydligt vem som är avsändare av lobbyingkampanjer och professionella lobbyister måste också kunna ställas till svars för sin verksamhet, säger vd Patrik Westander.

Såväl EU-parlamentet som USA:s kongress har tydliga krav på öppenhet och registrering av lobbyister. Också Tyskland och Litauen har regler för lobbying, samt delvis Danmark och Luxemburg. I Sverige har däremot alla initiativ till reglering av lobbying hittills röstats ned i riksdagen.

– Riksdagspolitikerna går i otakt med sina väljare, att döma av undersökningens tydliga resultat. Dessutom har pr-branschföreningen Precis hittills ignorerat sitt samhällsansvar och i stället utformat normer för att skydda pr- och lobbyfirmornas legoknekteri och hemlighetsmakeri, säger Patrik Westander.

Andelen som vill ställa öppenhetskrav på lobbyisterna varierar mycket litet över blockgränserna – den är 78 procent bland socialdemokratiska väljare och 76 procent bland moderata väljare – medan andelen sjunker till 66 procent bland dem som inte uppgett några partisympatier.

Sifoundersökningen är baserad på telefonintervjuer med 1.000 personer under perioden 15-21 september 2004. Följande fråga ställdes:

”Det blir allt vanligare med professionella lobbyister, dvs konsulter som hjälper sina uppdragsgivare att påverka politiska beslut. Tycker du att riksdagen bör kräva att pr- och lobbyfirmor öppet redovisar sina lobbyinguppdrag?”

Ja, mycket bra förslag: 46 procent
Ja, ganska bra förslag: 30 procent
Nej, ganska dåligt förslag: 9 procent
Nej, mycket dåligt förslag: 3 procent
Tveksam, vet ej: 12 procent

Pressmeddelanden 2004

Visa fler