Tre goda skäl att lämna pr-branschföreningen

Idag tar pr-branschföreningen Precis ställning till ett hårt kritiserat förslag om nytt etiskt regelverk för pr-företagen.

Pr-byrån Westander Publicitet & Påverkan menar att det finns åtminstone tre goda skäl för Precis årsmöte att förkasta förslaget om nya normer:

1. Enligt det nya förslaget blir det fortsatt fritt fram för pr-byråer att fungera som rådgivare till företag och organisationer som vill påverka politiska beslut i hemlighet.

2. Förslaget vittnar om en ovilja att överhuvudtaget diskutera lobbyismens demokratiska problem: Att resursstarka företag och organisationer skaffar sig politiskt inflytande på bekostnad av allmänintresset, samt att lobbying ofta bedrivs i hemlighet, med dold avsändare.

3. Inte heller diskuteras i förslaget hur pr-företagen ska ta ett aktivt samhällsansvar, exempelvis för att bidra till att utveckla demokratin snarare än att undergräva den.
Om årsmötet godkänner styrelsens förslag till nya normer, blir detta tre goda skäl för pr-företag som tar samhällsansvar att lämna Precis.

– Precis styrelse har föreslagit ett närmast löjeväckande amoraliskt regelverk. Glädjande nog är vi flera som gärna bildar en ny organisation för pr-konsulter, baserad på socialt ansvarstagande och med individuellt medlemskap, säger Patrik Westander.

I en debattartikel i Resumé nyligen menade fyra framträdande pr-konsulter att Precis ”har kastat alla moraliska ambitioner överbord och istället formulerat helt normlösa normer”. De förutspådde i sitt inlägg en revolt mot ”kollektivanslutning till en normlös branschorganisation”.

Pressmeddelanden 2002