Tricorona väljer Westander

Tricorona, som bland annat handlar med utsläppsrätter och klimatkompensering, har inlett ett samarbete med pr-byrån Westander. Samarbetet gäller publicitet och påverkan kring Tricoronas verksamhet.

– Westander ska hjälpa oss att bli mer synliga i miljödebatten. Högprioriterat är att öka kunskaperna om klimathotet och hur det kan mötas med klimatinvesteringar i utvecklingsländer, säger Niels von Zweigbergk, vd och koncernchef på Tricorona.

I arbetsgruppen på Westander ingår Olle Schubert och Jessica Henryson. Samarbetet handlar främst om att skapa publicitet kring och påverka villkoren för Tricoronas verksamheter på området miljörelaterade marknadsinstrument.

– Klimatinvesteringar i utvecklingsländer är ett viktigt komplement till ambitiösa klimatåtgärder i Sverige och andra rika länder. Det är extra inspirerande att samarbeta med Tricorona, som alltid ställer höga kvalitetskrav på projekt som de arbetar med, säger Olle Schubert, kundansvarig på Westander Klimat och Energi.

Tricorona är noterat på Stockholmsbörsen och rankat som näst störst i världen när det gäller utveckling av Kyotoprotokollets CDM-projekt av FN:s miljöorgan UNEP. CDM-systemet syftar till att styra utsläppsminskande åtgärder till utvecklingsländer när det innebär störst klimatnytta per investerad krona och samtidigt bidrar till social och teknisk utveckling. Dotterbolaget Tricorona Climate Partner är verksamt inom området frivillig klimatneutralisering.

Pressmeddelanden 2009

Visa fler