VVS-Fabrikanternas Råd väljer Westander

Branschorganisationen VVS-Fabrikanternas Råd har inlett ett samarbete med pr-byrån Westander. Samarbetet avser publicitet och opinionsbildning kring bland annat energieffektivisering.

– Genom samarbetet vill vi skapa uppmärksamhet kring hur VVS- och VA-branschen kan bidra till en renare miljö, bättre klimat och ett hållbart VA-system. Westanders konsulter bidrar med både pr-kunskap och stor kompetens på klimatområdet, säger Anders Mårtensson, vd på VVS-fabrikanternas Råd.

VVS-Fabrikanternas Råd är VVS- och VA-industrins branschorganisation. Tillsammans omsätter de 78 medlemsföretagen cirka 20 miljarder kronor och sysselsätter cirka 18 000 personer. Bland medlemmarna återfinns företag som FM Mattson Mora Group, Nibe och UPONOR.

– Det finns ett stort medialt intresse för vatten- och avloppsteknik. Men många känner inte till hur stor betydelse VVS- och VA-installationerna har för klimatpåverkan, säger Mikael Persson, kundansvarig pr-konsult på Westander.

I Westanders arbetsgrupp ingår pr-konsulterna Mikael Persson och Johannes Krunegård. Byrån har 31 anställda och hade under 2015 en byråintäkt på 35,4 miljoner kronor. Westanders långsiktiga expansionsmål är att bli en av Sveriges största pr-byråer.

Fem av de senaste åtta åren har Westander blivit utsedd till Årets stora pr-byrå i analysföretaget Regis kundundersökning.

Pressmeddelanden 2016

Visa fler