Westander över 50 miljoner

Pr-byrån Westanders byråintäkt under 2019 blev rekordstora 52,2 miljoner kronor, en ökning med 5,4 miljoner eller 11 procent jämfört med 2018. Byråintäkten per anställd ökade till 1,6 miljoner.

Westanders lönsamhet blev även den rekordhög. Rörelseresultatet uppgick till 12,4 miljoner kronor, en ökning med 2,5 miljoner eller 25 procent jämfört med 2018. Vinstdelningen till de anställda blir därmed 6,2 miljoner.

– Vi gör vårt bästa resultat någonsin. Vi höjde timpriset till 2 400 kronor och kan nu höja lönerna med drygt 7 procent från årsskiftet, säger Westanders vd Patrik Westander.

Westander tillämpar en spärr mot övervinster, den så kallade lönekatapulten. All eventuell vinst över 185 000 kronor per anställd går till kollektiv vinstdelning och individuella lönehöjningar. Den anställda som jobbat heltid hela året får därmed en bonus på 150 000 kronor, en ökning jämfört med förra årets bonus på 96 000 kronor.

– Alla tjänar på vinstdelning. Den vinst vi som byråägare ger upp kortsiktigt vinner vi tillbaka långsiktigt i form av ökad kvalitet och nöjda uppdragsgivare, säger Patrik Westander.

De senaste tio åren har Westander vunnit fler kundundersökningar än någon annan svensk pr-byrå. Företaget vill vara pr-branschens bästa arbetsplats, inte minst för högpresterande småbarnsföräldrar.

Westanders byråintäkt har de senaste åren ökat med 9 procent i årsgenomsnitt, från 26 miljoner kronor 2011 till 52 miljoner 2019. Företagets långsiktiga expansionsmål är att bli en av Nordens största pr-byråer.

Pressmeddelanden 2020

Visa fler