Westander ändrar spärr mot övervinster

Pr-byrån Westander ändrar sitt lönsamhetsmål och förändrar därmed företagets spärr mot övervinster. Ägarnas nya lönsamhetsmål är en rörelsemarginal på 10 procent av byråintäkten.

– Vårt mångåriga experiment med en spärr mot övervinster har visat sig vara klok personalpolitik. Nu inför vi en definition av begreppet övervinst som är både hållbar över tid och enklare för andra företag att inspireras av, säger Westanders vd Patrik Westander.

Som ett led i en långsiktig vinstmaximering tillämpar Westander sedan 2009 en spärr mot övervinster, den så kallade lönekatapulten. Hittills har lönsamhetsmålet varit 185 000 kronor per anställd. Det nya lönsamhetsmålet är från och med 2023 en rörelsemarginal på 10 procent av byråintäkten.

– Alla kan tjäna på att ett företag tydligt definierar vad som är en övervinst. Det ägarna förlorar kortsiktigt får man tillbaka långsiktigt. Fler företag borde överväga att införa både en spärr mot övervinster och kollektiv vinstdelning, säger Patrik Westander.

På Westander går all eventuell vinst över lönsamhetsmålet till kollektiv vinstdelning, lika för alla anställda. Eventuell övervinst utgör också grund för beräkningar av utrymmet för lönehöjningar så att företagets ökade personalkostnader kan förväntas utradera nästa års övervinster.

Spärren mot övervinster innebär därmed att Westanders anställda under ett år med god lönsamhet har obegränsade möjligheter att skapa utrymme för lönehöjningar. Vid årsskiftet 2022/2023 var medianlönen på företaget 56 000 kronor, medan vd-lönen var dubbelt så hög på 112 000 kronor.

Enligt Resumé var medianen för pr-branschens rörelsemarginal 14 procent 2021. Enligt SCB har de svenska tjänsteföretagens genomsnittliga rörelsemarginal de senaste tio åren varit 7 procent. Rörelsemarginalen är rörelseresultatet i procent av nettoomsättningen.