Westander betalar ut extra månadslön

Det går rekordbra för pr-byrån Westander, som för årets fem första månader noterar ett rörelseresultat på 8,2 miljoner kronor. Därför får byråns anställda nu en extra månadslön lagom till semestern.

De anställda på Westander kan kvittera ut en extra månadslön i juni. Bakgrunden är det rörelseresultat på rekordhöga 8,2 miljoner kronor som byrån gjort hittills i år. Totalkostnaden för den extra månadslönen blir 2,0 miljoner kronor.

– Våra anställda har gjort fantastiska insatser för uppdragsgivarna under våren. Även med kostnaden för en extra månadslön har vi mycket goda förutsättningar att nå vårt lönsamhetsmål, säger Westanders byråchef Johanna Look.

Byråintäkten uppgick till rekordhöga 22,6 miljoner kronor under årets första fem månader, en ökning med 17 procent från 19,3 miljoner motsvarande period 2017. Företag svarade för 69 procent av byråintäkten, medan intresseorganisationer stod för 22 procent och myndigheter för resterande 9 procent.

– Rekordresultatet speglar att allt fler företag ser att hög kvalitet i kommunikationen ger effekt för pengarna. Westander konkurrerar inte med lågt pris, utan med hög kvalitet och nöjda uppdragsgivare, säger Johanna Look.

Westanders byråintäkt har de senaste åren ökat med 8 procent i årsgenomsnitt, från 26 miljoner kronor 2011 till 40 miljoner 2017. Företagets långsiktiga expansionsmål är att bli en av Nordens största pr-byråer.

Pressmeddelanden 2018

Visa fler