Westander delar ut 1,5 miljoner

Pr-byrån Westanders resultat för 2020 blev 3,1 miljoner kronor efter skatt, en minskning med 1,7 miljoner jämfört med året dessförinnan. Årsstämman har beslutat att dela ut 1,5 miljoner av resultatet till aktieägarna.

Westanders utdelningspolicy innebär att hälften av årets resultat efter skatt delas ut till aktieägarna. Efter årets utdelning på 1,5 miljoner blir företagets soliditet 69 procent, en nivå som är klart högre än medianen på 30–35 procent för pr-byråer av motsvarande storlek.

– Vi sparar alltid hälften av årets resultat efter skatt i företaget. Det är viktigt att samla i ladorna och skapa anställningstrygghet, säger Westanders vd Patrik Westander.

Westander har varje år sedan starten år 2000 varit ett lönsamt företag. I den årsredovisning som presenterades på gårdagens årsstämma redovisas förväntningar om god lönsamhet även 2021: ”Som kvalificerade rådgivare i pr-marknadens övre kvalitetssegment har Westanders konsulter visat sig vara relativt okänsliga för konjunktursvängningar.”

– Olika kvalitetssegment av branschen påverkas olika mycket av konjunkturen. Även i tider av oro och lågkonjunktur går det som regel bra för kvalificerade rådgivare och mindre bra för redan prispressade resurskonsulter, säger Patrik Westander.

Värdet på Westander har under de senaste nio åren ökat med 156 procent, från 10,5 miljoner kronor 2012 när värderingsmodellen fastställdes till 27,0 miljoner efter årsstämman 2021.

Westander har totalt 21 delägare som har jobbat i genomsnitt åtta år i företaget. Westander grundades år 2000 av två bröder, Henrik och Patrik Westander, den ena fredsaktivist och den andra oljebolagsdirektör. Pr-byrån ägs fortfarande till största delen av grundarna.

Pressmeddelanden 2021

Visa fler