Westander delar ut 1,8 miljoner

Pr-byrån Westanders resultat efter skatt blev 3,7 miljoner kronor för 2017, vilket är oförändrat jämfört med året dessförinnan. Årsstämman har nu beslutat att 1,8 miljoner av resultatet delas ut till aktieägarna.

Westanders utdelningspolicy innebär att hälften av årets resultat efter skatt delas ut till aktieägarna. Efter årets utdelning på 1,8 miljoner blir företagets soliditet 61 procent, en nivå som är klart högre än medianen på 30–35 procent för pr-byråer av motsvarande storlek.

– Vi vill vara pr-branschens bästa arbetsplats, inte minst för högpresterande småbarnsföräldrar. Då är det viktigt att vi upprätthåller en soliditet som skapar anställningstrygghet, säger Westanders vd Patrik Westander.

I den årsredovisning som presenterades på gårdagens årsstämma redovisas för första gången Westanders vd-lönekvot. Vid årsskiftet 2017/2018 var medianlönen 41 500 kronor, medan vd-lönen var ungefär dubbelt så hög på 85 000 kronor.

– Pengar är en svag motivationsfaktor, men rättvisa relativlöner är en viktig hygienfaktor. På Westander vill vi undvika såväl mycket låga som mycket höga löner, säger Patrik Westander.

Westander konkurrerar inte med lågt pris, utan med hög kvalitet och nöjda uppdragsgivare. Sju av de senaste tio åren har Westander utsetts till Årets stora pr-byrå i analysföretaget Regis kundundersökning.

Westanders byråintäkt har de senaste åren ökat med åtta procent i årsgenomsnitt, från 26 miljoner kronor 2011 till 40 miljoner 2017. Företagets långsiktiga expansionsmål är att bli en av Nordens största pr-byråer.

Pressmeddelanden 2018

Visa fler