Westander får Ahrens pr-uppdrag

Tillväxtkonsulten Ahrens väljer uppstickaren Westander som pr-byrå. Ansvarig för Ahrens blir vd Patrik Westander, med en bakgrund i Statoil Marketing.

– Westander är en liten, hungrig byrå med bred kompetens. Vi har redan provjobbat med dem och konstaterar att brödrakombinationen av f.d. oljebolagsdirektör och f.d. fredsaktivist är slagkraftig, säger Linda Sjöberg, marknadschef på Ahrens Consultants.

– Vi tror på Westanders affärsidé, att pr-byrån ska agera blåslampa gentemot oss som engagerad kund och hjälpa Ahrens att bli bättre på medierelationer, snarare än att beskriva pr som något komplicerat hokuspokus och rekommendera att de själva tar alla journalistkontakter, säger Linda Sjöberg.

– Ahrens är en drömkund sett ur flera perspektiv, säger Patrik Westander. Thomas Ahrens förstod betydelsen av proaktiva medierelationer långt innan den svenska pr-branschen exploderade. Tillväxtkonsulten Ahrens är inte heller en anonym managementkonsult utan företaget står för något och engagerar sig i debatten.

Ahrens Rapid Growth är tillväxtkonsulten som myntade begreppet tillväxtföretag och årligen producerar den s.k. Tillväxtlistan. Ahrens-gruppen består av tre dotterbolag och ett joint venture. Ahrens Ignition ger företag och koncerner hjälp med att skapa och bygga nya affärer med stark tillväxtkraft. Ahrens Consultants hjälper företag med kraftig tillväxt (minst 25% per år) att behålla drivkraften och öka tillväxten. Ahrens University driver dels ett managementprogram förlagt ute hos svenska tillväxtföretag, dels det affärsskapande programmet Business Creators som etablerar nätverk för att skapa affärer. Growpower är ett joint venture med Manpower, specialiserat på uthyrning av chefer till snabbväxande företag. Ahrens-gruppen har totalt 55 anställda och kontor i Stockholm, Göteborg, Lund och Oslo.

Pressmeddelanden 2000