Westander går med i FN:s Global Compact

Pr-byrån Westander har anslutit sig till Global Compact, FN:s initiativ för hållbart företagande. Det svenska nätverket, som startades förra året, består av över 300 företag som ska arbeta för hållbar lönsamhet.

– Vi vill bli bättre på hållbarhet och på att dela med oss av våra egna erfarenheter. Inom Global Compact redovisar företagen varje år sina framsteg på hållbarhetsområdet, säger Hanna Berheim Brudin, affärsområdeschef för Westander Hållbarhet.

Global Compact startades av FN 1999 som ett initiativ för hållbart företagande. De anslutna företagen förbinder sig att följa tio principer kopplade till mänskliga rättigheter, arbete, miljö och bekämpning av korruption. Hittills har över 300 svenska företag från olika branscher anslutit sig och gjort åtagandet att årligen rapportera sina framsteg.

– Genom att kommunicera hållbarhetsarbetet kan fler svenska företag bidra till en positiv samhällsutveckling. Det stärker varumärket, inspirerar andra och driver hållbarhetsarbetet framåt, säger Hanna Berheim Brudin.

Förra året blev Westander godkända som GRI Training Partner. Därmed blev företaget Sveriges första pr-byrå som får utbilda i hållbarhetsredovisning enligt GRI Standards, den mest använda standarden för hållbarhetsredovisningar.

Westanders byråintäkt har de senaste åren ökat med 8 procent i årsgenomsnitt, från 26 miljoner kronor 2011 till 40 miljoner 2017. Från och med 2018 inkluderar företaget en text om hållbarhet i årsredovisningen, vilket motsvarar det lagkrav på en obligatorisk hållbarhetsredovisning som omfattar större svenska företag.