Westander ger lobbyingtips på nätet

PR-byrån Westander publicerar idag, på hemsidan westander.com, 40 praktiska tips om hur man påverkar ett riksdagsbeslut.

– Alltför få vet hur man effektivt påverkar politiska beslut. Det är ofta bara resursstarka företag eller organisationer som har råd att anlita professionella lobbyister eller driva en egen lobbyingkampanj, säger Henrik Westander.

Henrik har bl.a. 15 års erfarenhet från Svenska Freds lobbying för en mer restriktiv vapenexport och är ansvarig för Westanders engagemang för återställandet av biståndspolitikens 1%-mål.

Westanders lobbyingtips kan användas både som en inspirationskälla och en checklista. Lobbyisten får bland annat råden att ”argumentera utifrån ett allmänintresse” och ”samarbeta med intressegrupper”. Bland de 40 tipsen återfinns också några om hur lobbyisten bör förhålla sig till den tredje statsmakten: ”Upprätta en lista över journalister som bevakar ämnesområdet och bygg upp en förtroendefull relation till dem.”

– Vi vill hjälpa ideella organisationer och mindre företag att förstå hur man med en begränsad budget kan påverka politiska beslut. Goda argument och ett starkt engagemang blir då viktigare än pengar, säger Patrik Westander.

Patrik ledde bl.a. Statoils lobbying för avregleringen av den svenska elmarknaden och är ansvarig för Westanders engagemang för en utauktionering av tredje generationens mobillicenser.

Pressmeddelanden 2000