Westander god tvåa med 63 procents tillväxt

Pr-byrån Westander Publicitet & Påverkan ökade byråintäkten under 2002 med 63 procent eller två miljoner kronor. På en vikande pr-marknad är Westander därmed Sveriges näst snabbast växande pr-byrå, enligt en branschgenomgång i dagens Resumé.

Westanders byråintäkt ökade till 5,2 miljoner kronor under 2002, att jämföra med 3,2 miljoner under 2001. Även räknat i ökat antal miljoner hamnade Westander bland de främsta tillväxtbyråerna – på femte plats. Pr-branschens samlade byråintäkter under 2002 minskade enligt Resumé med nästan 10 procent jämfört med året innan.

– Lågkonjunkturen innebär att företagen drar ner på konsultkostnader. Det gynnar vår affärsidé, som är att lära kunderna att själva skapa publicitet och lobba, säger vd Patrik Westander.

40 procent av Westanders rörelseresultat på 815.000 kronor delas ut i form av bonus till personalen. De anställda som jobbat på byrån hela året kan därmed kvittera ut 53.500 kronor i bonus.

– Westander ska fortsätta att växa lönsamt genom rekrytering, främst av personer utanför pr-branschen. Jag för samtal med såväl informationschefer som politiskt aktiva personer. Men också pr-konsulter som tror på Westanders inriktning är välkomna att höra av sig, säger Patrik Westander.

Pressmeddelanden 2003

Visa fler