Westander minskar med 0,8 miljoner

Pr-byrån Westanders byråintäkt under 2009 blev 25,1 miljoner kronor, en minskning med 0,8 miljoner eller tre procent jämfört med 2008.

– Förra året blev Westanders första verksamhetsår någonsin utan tillväxt, trots att byråintäkten faktiskt ökade med nio procent under fjärde kvartalet. I efterhand kan vi konstatera att vi var onödigt försiktiga med rekrytering under lågkonjunkturen, säger byråns vd Patrik Westander.

Westander har tidigare tre år i rad, 2006-2008, blivit utsedd till snabbväxande Gasellföretag av Dagens Industri. Byrån har för närvarande 24 anställda och cirka 60 aktiva kundrelationer.

– Vi ska rekrytera åtminstone sex kompetenta och engagerade pr-konsulter i år. Konjunkturen har mycket tydligt vänt upp igen och våra uppdragsgivare visar en ökad framtidstro, säger Patrik Westander.

Pr-byrån Westanders byråintäkt per anställd uppgick under 2009 till 1,4 miljoner. Intresseorganisationer och företagskunder stod för 34 procent vardera av den samlade byråintäkten, medan myndigheter svarade för resterande 32 procent. Medierelationer utgjorde 80 procent av Westanders byråintäkt och lobbying svarade för 20 procent.

Westanders resultat för 2009 publiceras den 22 januari.

Pressmeddelanden 2010

Visa fler