Westander minskar med 12 procent

Pr-byrån Westanders byråintäkt blev 33,7 miljoner kronor under årets första nio månader, en minskning med 4,5 miljoner eller 12 procent jämfört med motsvarande period 2019. Vinstmarginalen halverades från 24 till 12 procent.

Westanders rörelseresultat blev 4,0 miljoner kronor under de första nio månaderna, en minskning med 5,4 miljoner jämfört med de första nio månaderna 2019.

– Vi är stolta och glada över att Westander har klarat coronakrisen utan allvarliga ekonomiska svårigheter och därmed inte har behövt söka statligt företagsstöd genom korttidspermittering. Skattebetalarnas pengar behövs i välfärden, säger vd Patrik Westander.

Coronakrisen påverkade Westanders intäkter som mest under maj, men företaget var ändå lönsamt varje månad under första halvåret. Efterfrågan vände uppåt i juni och de senaste fyra månaderna har Westander överträffat budgeterad vinst.

– Vi ser Westanders stabila lönsamhet i oroliga tider som en kvalitetsstämpel. Kvalificerad rådgivning kommer alltid att behövas, medan många redan prispressade resurskonsulter tyvärr har drabbats hårt av minskad efterfrågan, säger Patrik Westander.

Westander tillämpar ett enhetligt timpris, nu 2 400 kronor exklusive moms, för alla konsulter, tjänster och kunder. Sedan 2006 har företaget vart fjärde år höjt timpriset, i genomsnitt med 1,4 procent per år utöver inflationen.

Westanders byråintäkt har de senaste åren ökat med 9 procent i årsgenomsnitt, från 26 miljoner kronor 2011 till 52 miljoner 2019. Företagets långsiktiga expansionsmål är att bli en av Nordens största pr-byråer.

Pressmeddelanden 2020

Visa fler