Westander minskar med 13 procent

Pr-byrån Westanders byråintäkt under 2020 blev 45,3 miljoner kronor, en minskning med 6,9 miljoner eller 13 procent jämfört med 2019. Byråintäkten per anställd minskade från 1,6 till 1,5 miljoner.

– Vi är stolta och glada över att Westander har klarat coronakrisen så bra, utan att ha sökt en krona i statligt företagsstöd. Med den här ekonomiska stabiliteten i ryggen och en förväntad återgång till normalitet ska vi nu satsa på rekrytering under 2021, säger vd Patrik Westander.

Westanders byråintäkt har de senaste åren ökat med 6 procent i årsgenomsnitt, från 26 miljoner kronor 2011 till 45 miljoner 2020. Företag svarade förra året för 64 procent av byråintäkten, medan intresseorganisationer stod för 31 procent och myndigheter för resterande 5 procent.

– Vi har som mål att växa med 10 procent i byråintäkt per år. Hacket i tillväxtkurvan under 2020 handlar i första hand om att coronakrisen skapade en ryckighet i efterfrågan under året, säger Patrik Westander.

Coronakrisen påverkade Westanders verksamhet som mest under maj och november 2020, då intäkterna föll med 37 respektive 30 procent. Efterfrågan vände i båda fallen snabbt uppåt under juni och december, då intäkterna ökade med 9 respektive 5 procent jämfört med motsvarande månader 2019.

Westanders långsiktiga expansionsmål är att bli en av Nordens största pr-byråer. Vårens rekryteringskampanj pågår för fullt, med sista ansökningsdag den 21 januari.

Westanders resultat för 2020 publiceras den 19 januari.