Westander minskar med sju procent

Pr-byrån Westander minskade byråintäkten med sju procent under årets första nio månader, jämfört med motsvarande period 2008. Vinstmarginalen uppgick till 21 procent, vilket är oförändrat jämfört med förra året.

– Vi gjorde ett svagt första kvartal. Men det senaste halvåret har vinsten varit stabil och vinstmarginalen har till och med varit något högre än under motsvarande period förra året, säger byråns vd Patrik Westander.

Westanders rörelseresultat uppgick till 3,6 miljoner kronor under de första nio månaderna 2009, att jämföra med 4,1 miljoner under motsvarande period förra året. Byråintäkten var 17,6 miljoner kronor, en minskning med sju procent från 19,1 miljoner under förra året. Vinstmarginalen var oförändrad på 21 procent.

– Westanders vinst har tidigare minskat tre kvartal i rad. Men efter ett stabilt halvår känns det nu naturligt att prata om ett trendbrott. Våra uppdragsgivare visar en ökad framtidstro och kommer snabbare till beslut, säger Patrik Westander.

Westander vidareutvecklade nyligen sitt kollektiva bonussystem och införde ett vinsttak per anställd och år. Bonussystemet innebär sedan tidigare att 40 procent av rörelseresultatet delas ut i form av en årsbonus – lika för alla anställda. Den nya ordningen innebär att all vinst utöver lönsamhetsmålet går till de anställdas kollektiva bonus.

– Syftet med vinsttaket är att underlätta rekrytering och minska personalomsättningen i den kommande högkonjunkturen, säger Patrik Westander.

Pressmeddelanden 2009

Visa fler