Westander nominerar Per Carstedt till Årets Lobbyist

Pr- och lobbyfirman Westander Publicitet & Påverkan nominerar idag etanolbilshandlaren Per Carstedt till Årets Lobbyist 2004. Carstedt är ett varnande exempel på att engagerat lobbyarbete kan besegra både starka sakargument och enig expertis.

Per Carstedt har, i sin egenskap av ordförande i BAFF (BioAlcohol Fuel Foundation), med stor framgång drivit en lobbykampanj för att att tvinga samtliga stora bensinstationer att erbjuda etanolbränslen, trots att både ansvariga myndigheter och Naturskyddsföreningen konstaterat att detta är kontraproduktivt.

– Trots ett kompakt motstånd från miljöorganisationer och myndigheter har etanolbilshandlaren Per Carstedt fått miljöpartiet att kräva lagstiftning om en massiv satsning på etanolpumpar, säger Patrik Westander, vd för Westander Publicitet & Påverkan.

Pr-byrån Westander har tagit ställning mot ”pumpkravet” och genomfört enskilda punktinsatser för Svenska Petroleum Institutet, med målet att den fortsatta introduktionen av förnybara drivmedel ska kunna ske teknikneutralt, långsiktigt kostnadseffektivt, energieffektivt, miljövänligt och framtidsorienterat. Westander har också bl.a. Statoil bland sina uppdragsgivare.

– Att via lagstiftning tvinga fram en etanolpump på varje mack är ren plakatpolitik, som vill ge intryck av handlingskraft. Men det är inte alls lika miljöeffektivt som en snabb låginblandning av förnybara drivmedel i bensin och diesel kombinerat med pumpar för etanol, biogas och andra förnybara drivmedel i den takt som den växande marknaden efterfrågar, säger Patrik Westander.

Så här lyder Westanders nominering till Årets Lobbyist:

”Etanolbilshandlaren och BAFF-ordföranden Per Carstedt har framgångsrikt påverkat miljöpartiets inställning till introduktionen av förnybara drivmedel. Ett utredningsförslag, framtvingat av miljöpartiet, innebär i praktiken en etablering av cirka 2.400 etanolpumpar som ska betjäna i dagsläget cirka 10.000 etanolbilar. Naturskyddsföreningen och ansvariga myndigheter är emot förslaget. Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Vägverket och Vinnova skriver i sitt gemensamma yttrande att förslaget är ’kontraproduktivt’, ’ytterst tveksamt’ och att det ’inte uppfyller kravet på teknikneutralitet’. De skriver vidare att förslaget inte kommer ’att främja introduktionen på ett kostnadseffektivt sätt. Tvärtom kan förslaget, genom sina höga kostnader, leda till en motreaktion som kan fördröja den långsiktiga introduktionen av förnybara drivmedel som är nödvändig’. Per Carstedt har visat att engagerat lobbyarbete kan besegra både starka sakargument och enig expertis.”

Årets Lobbyist utses den 17 november på Stora lobbydagen, som är ett samarrangemang mellan tidningen Resumé och pr-byrån Havanna.

Pressmeddelanden 2004

Visa fler