Westander ökar byråintäkten med 53 procent

Pr-byrån Westander Publicitet & Påverkan ökade byråintäkten med 53 procent under årets första nio månader, jämfört med motsvarande period 2004. Vinstmarginalen uppgick till 25 procent.

Byråintäkten ökade till 12,3 miljoner kronor, att jämföra med 8,0 miljoner under samma period 2004. Westanders vinst uppgick till 3,1 miljoner kronor under de första nio månaderna 2005.

– Det är stor efterfrågan på hjälp till självhjälp inom medierelationer och lobbying. Svårigheten för oss på Westander ligger i att tillräckligt snabbt kunna rekrytera nya pr-konsulter som ska hjälpa uppdragsgivarna att göra jobbet, säger vd Patrik Westander.

Pr-byrån Westander har för närvarande 14 anställda, jämfört med tio anställda för ett år sedan. Byrån har cirka 30 aktiva kundrelationer. Westander har vuxit med minst 50 procent per år sedan starten, med god lönsamhet varje år, och företaget planerar en fortsatt tillväxt genom rekrytering.

– Hittills har vi lyckats väldigt bra med att snabbt rekrytera kompetenta och engagerade nya konsulter. Men kvalitet är viktigare än kvantitet och på sikt blir det omöjligt att rekrytera snabbt nog för att behålla en årlig tillväxt på över 50 procent, säger Patrik Westander.

Bland Westanders nya uppdragsgivare märks motororganisationen FMK, S:t Eriks Ögonsjukhus, Sveriges Standardiseringsråds Konsumentråd samt branschorganisationerna SLAO och Återvinningsindustrierna.

Pressmeddelanden 2005

Visa fler