Westander ökar med 17 procent

Pr-byrån Westanders byråintäkt blev rekordstora 28,6 miljoner kronor under årets första nio månader, en ökning med 4,2 miljoner eller 17 procent jämfört med motsvarande period 2015.

Westanders rörelseresultat uppgick till rekordstora 5,9 miljoner kronor under de första nio månaderna 2016, att jämföra med 1,2 miljoner under motsvarande period förra året.

Det nya lönsamhetsrekordet kommer trots att byråns anställda i juni fick en extra månadslön till en kostnad av 1,6 miljoner kronor.

– Allt fler företag vill delta i samhällsdebatten. Genom att samarbeta med en pr-byrå kan de stärka sin kommunikation med struktur, driv och utifrånperspektiv, säger Westanders vd Patrik Westander.

Westanders företagskunder står för större delen av årets intäktsökning. Företag svarade för 67 procent av byråintäkten under de första nio månaderna, medan intresseorganisationer stod för 23 procent och myndigheter för resterande 10 procent.

– Ett företag som deltar i debatten bygger sitt varumärke, stärker företagskulturen, fördjupar sina kundrelationer, ser nya affärsmöjligheter och blir en mer attraktiv arbetsgivare, säger Patrik Westander.

Westanders byråintäkt har de senaste åren ökat med åtta procent i årsgenomsnitt, från 26 miljoner kronor 2011 till 35 miljoner 2015. Företagets långsiktiga expansionsmål är att bli en av Nordens största pr-byråer.

Pressmeddelanden 2016

Visa fler