Westander ökar med 24 procent

Pr-byrån Westanders byråintäkt blev rekordstora 25,4 miljoner kronor under årets första nio månader, en ökning med 4,9 miljoner eller 24 procent jämfört med motsvarande period 2013. Vinstmarginalen var 21 procent.

Westanders rörelseresultat uppgick till rekordstora 5,4 miljoner kronor under de första nio månaderna 2014, att jämföra med 2,4 miljoner under motsvarande period förra året.

Det nya lönsamhetsrekordet kommer efter att byrån mer än fördubblat hyreskostnaderna genom att flytta till dubbelt så stora lokaler vid Slussen i Stockholm.

– Vi har draghjälp av både konjunkturutvecklingen och trenden att allt fler företag deltar i samhällsdebatten. Företagskunderna står för större delen av årets intäktsökning, säger Westanders vd Patrik Westander.

Företag svarade för 56 procent av Westanders byråintäkt under de första nio månaderna, medan intresseorganisationer stod för 29 procent och myndigheter för resterande 15 procent. Medierelationer utgjorde 81 procent av byråintäkten och lobbying svarade för 19 procent.

– Intresset för Westanders valenkät var rekordstort, vår pr-skola har blivit en miljonaffär och byrån som helhet spränger i år 30-miljonersvallen i byråintäkt. Vårt långsiktiga expansionsmål är att bli en av Sveriges största pr-byråer, säger Patrik Westander.

Westander har under fyra av de senaste sex åren blivit utsedd till Årets Stora Pr-byrå i analysföretaget Regis kundundersökning.