Westander ökar med 33 procent

Pr-byrån Westander Publicitet & Påverkan ökade byråintäkten med 33 procent under första halvåret 2006, jämfört med motsvarande period förra året. Vinstmarginalen uppgick till 29 procent.

Westanders vinst uppgick till 3,0 miljoner kronor under första halvåret 2006. Byråintäkten ökade till 10,4 miljoner kronor, att jämföra med 7,8 miljoner under första halvåret 2005.

– Vår snabba tillväxt är ett kvitto på Westanders framgångar som attraktiv arbetsgivare. Framtidens vinnare bland pr-byråerna är de som lyckas rekrytera och behålla kompetenta och engagerade konsulter, säger vd Patrik Westander.

Westander är en av Sveriges snabbast växande pr-byråer. Byrån har 18 anställda och cirka 35 aktiva kundrelationer. Företagskunder svarar numera för huvuddelen av Westanders byråintäkter, men också frivilligorganisationer, branschorganisationer och myndigheter tar hjälp av byrån.

– Vi behöver genomföra flera nyrekryteringar i år för att kunna fortsätta expandera. Jag räknar med att många kompetenta personer med stort politiskt engagemang och praktiska erfarenheter av både medierelationer och lobbying blir tillgängliga efter den 17 september – oberoende av valutgången, säger Patrik Westander.

Bland Westanders nytillkomna uppdragsgivare under första halvåret finns Amnesty, Korpen och Michelin. Westander utsågs i början av året till Sveriges Bästa Pr-byrå i branschtidningen Resumés kundundersökning.

Pressmeddelanden 2006

Visa fler