Westander ökar med 5,9 miljoner och blir gasell

Pr-byrån Westanders byråintäkt under 2005 blev 17,8 miljoner kronor, en ökning med 5,9 miljoner eller 50 procent jämfört med 2004. Under de senaste tre åren har byråintäkten därmed ökat med 243 procent. Det betyder att Westander kvalificerar sig som ett snabbväxande gasellföretag enligt Dagens Industris kriterier.

– Vår snabba tillväxt är ett kvitto på Westanders framgångar som attraktiv arbetsgivare. Framtidens vinnare bland pr-byråerna är de som lyckas rekrytera kompetenta och engagerade nya konsulter, säger byråns vd Patrik Westander.

Westanders rörelseresultat uppgick till 4,8 miljoner kronor, motsvarande en vinstmarginal på 27 procent. Byråintäkten per anställd uppgick till 1,3 miljoner. Byråns bonusprogram innebär att 40 procent av vinsten delas ut i form av en årsbonus – lika för alla anställda.

– Målet med bonusprogrammet är att uppmuntra till lagarbete och goda insatser. Därför delar alla lika. Individuella bonusprogram sänder fel signaler, säger Patrik Westander.

Pr-byrån Westander har för närvarande 16 anställda, jämfört med tio anställda för ett år sedan. Byrån har cirka 30 aktiva kundrelationer. Westander har vuxit organiskt med minst 50 procent varje år sedan starten år 2000, med god lönsamhet varje år, och företaget planerar en fortsatt tillväxt genom rekrytering.

Sammanlagt 652 svenska företag uppfyllde under 2004 Dagens Industris kriterier för att räknas som ett snabbväxande gasellföretag. Ett gasellföretag har:

• offentliggjort minst fyra årsredovisningar
• minst tio anställda
• en omsättning som överstiger 10 Mkr
• de senaste tre åren kontinuerligt ökat omsättningen år från år
• under samma period minst fördubblat sin omsättning
• ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt.

Tillväxten ska i allt väsentligt ha skett organiskt, inte genom fusioner eller bokföringsteknik. Ett gasellföretag ska också ha sunda finanser.