Westander ökar med tio procent

Pr-byrån Westanders byråintäkt under 2012 blev rekordstora 28,6 miljoner kronor, en ökning med 2,7 miljoner eller tio procent jämfört med 2011. Byråintäkten per anställd minskade till 1,4 miljoner.

– Vi gläds åt vårt nya intäktsrekord och är särskilt glada att vi lyckas upprätthålla en hög byråintäkt per anställd i ett svagt konjunkturläge. För att attrahera högt kvalificerade personer måste vi kunna erbjuda en långsiktigt hållbar reallöneutveckling, säger pr-byråns vd Patrik Westander.

Tillväxttakten har ökat successivt under året. Under det fjärde kvartalet ökade byråintäkten med 19 procent, jämfört med motsvarande kvartal 2011. Westanders enhetliga och öppet redovisade timpris var under båda åren 1 800 kronor exklusive moms.

– Vi har valt att avstå från prisdumpning i offentliga upphandlingar. Westander ska inte konkurrera med lågt pris, utan med hög kvalitet och nöjda uppdragsgivare, säger Patrik Westander.

Företag svarade för 45 procent av Westanders byråintäkt under 2012, medan intresseorganisationer stod för 36 procent och myndigheter för resterande 19 procent. Lobbying utgjorde 23 procent av byråintäkten och medierelationer stod för 77 procent.

Westanders resultat för 2012 publiceras den 18 januari.

Pressmeddelanden 2013

Visa fler