Westander rasar i löneligan

Westander rasade under 2015 till tolfte plats i pr-branschens löneliga. JKL, Kreab och Nordic Public Affairs var de tre pr-byråer som hade de högsta lönekostnaderna per anställd bland pr-branschföreningen Precis drygt 30 medlemsföretag.

– Det känns trist att vi missar vårt lönemål och rasar från åttonde till tolfte plats i löneligan. Vi höjde lönerna med fem procent i början av 2015, men lönsamheten och därmed vinstdelningen minskade för mycket för att vi skulle behålla vår position, säger Westanders vd Patrik Westander.

Westander har som lönemål att tillhöra topp tre i lönekostnader per anställd, inklusive pensionskostnader. Med lönemålet topp tre vill företaget bidra till en ökad höglönekonkurrens. Under perioden 2010–2015 har Westander i genomsnitt legat på åttonde plats.

– Under 2016 har det återigen gått mycket bra för oss efter förra årets timprishöjning och en kraftigt ökad efterfrågan från näringslivet. Därför fick våra anställda en extra månadslön i juni, säger Patrik Westander.

Så här ser topplistan ut gällande lönekostnader per anställd under 2015 för de drygt 30 pr-byråer som är medlemmar i pr-branschföreningen Precis:

1.    JKL: 1 287 tkr
2.    Kreab: 1 122 tkr
3.    Nordic Public Affairs: 1 097 tkr
4.    Hill+Knowlton Strategies: 1 077 tkr
5.    Gullers Grupp: 951 tkr
6.    Diplomat Communications: 948 tkr
7.    Hallvarsson & Halvarsson: 919 tkr
8.    Angselius Rönn: 865 tkr
9.    Narva: 847 tkr
10.   Hero Kommunikation: 825 tkr

Lönekostnader per anställd utgår från årsredovisningen och beräknas som löner, andra ersättningar inklusive pensionskostnader och sociala kostnader dividerat med medelantalet anställda. Westanders lönekostnader per anställd under 2015 var 766 tkr.

Westander vill vara pr-branschens bästa arbetsplats, inte minst för högpresterande småbarnsföräldrar. Fem av de senaste åtta åren har Westander utsetts till Årets stora pr-byrå i analysföretaget Regis kundundersökning.

Westanders byråintäkt har de senaste åren ökat med åtta procent i årsgenomsnitt, från 26 miljoner kronor 2011 till 35 miljoner 2015. Företagets långsiktiga expansionsmål är att bli en av Nordens största pr-byråer.

Pressmeddelanden 2016

Visa fler