Westander slår intäktsrekord

Pr-byrån Westanders byråintäkt blev rekordstora 8,4 miljoner kronor under första kvartalet, en ökning med en halv miljon eller sex procent jämfört med motsvarande period 2013. Rörelseresultatet ökade till 1,9 miljoner.

– Vi har gjort en stor framtidsinvestering i våra nya lokaler. Med första kvartalets rekordintäkter har vi direkt lyckats kompensera för de ökade kostnader som flytten medfört, säger Westanders vd Patrik Westander.

Westanders rörelseresultat var 1,9 miljoner under första kvartalet 2014, vilket är 0,2 miljoner mer än första kvartalet 2013. Byrån flyttade i november förra året in i nya och dubbelt så stora lokaler vid Slussen i Stockholm.

– Intäktsrekordet är ett kvitto på att vårt grundläggande strategival fungerar. Westander ska inte konkurrera med lågt pris, utan med hög kvalitet och nöjda uppdragsgivare, säger Patrik Westander.

Westander har sedan 2005 vunnit totalt nio kundundersökningar genomförda av branschtidningen Resumé respektive analysföretaget Regi. Byråns enhetliga och öppet redovisade timpris är 1 800 kronor exklusive moms.

De tio största uppdragsgivarna stod för 36 procent av byråintäkten under första kvartalet. Företag svarade för 54 procent av Westanders byråintäkt, medan intresseorganisationer stod för 32 procent och myndigheter för resterande 14 procent. Medierelationer utgjorde 85 procent av byråintäkten och lobbying svarade för 15 procent.

Pressmeddelanden 2014

Visa fler