Westander slår intäktsrekord

Pr-byrån Westanders byråintäkt blev rekordstora 22,2 miljoner kronor under första halvåret, en ökning med 4,0 miljoner eller 22 procent jämfört med motsvarande period 2015.

Westanders lönsamhet blev också rekordhög, trots att företagets anställda i juni fick en extra månadslön till en kostnad av 1,6 miljoner kronor. Rörelseresultatet uppgick till 5,9 miljoner kronor under första halvåret, att jämföra med 2,0 miljoner under första halvåret 2015.

– Vårt intäktsrekord speglar att allt fler företag vill delta i samhällsdebatten. Genom att samarbeta med en pr-byrå kan de stärka sin kommunikation med struktur, driv och utifrånperspektiv, säger vd Patrik Westander.

Företag svarade för 66 procent av Westanders byråintäkt under första halvåret, medan intresseorganisationer stod för 24 procent och myndigheter för resterande 10 procent.

– Ett företag som deltar i debatten bygger sitt varumärke, stärker företagskulturen, fördjupar sina kundrelationer, ser nya affärsmöjligheter och blir en mer attraktiv arbetsgivare, säger Patrik Westander.

Lagom till Almedalsveckan släppte Westander den trettonde upplagan av pr-handboken. Handboken är gratis för alla och har hittills tryckts i totalt 190 000 exemplar. Bland årets nyheter finns 10 tips om varumärken.

– Många företag saknar i dag en praktiskt användbar varumärkesplattform. Vi vill avdramatisera varumärkesarbetet och göra det enkelt för alla att arbeta med varumärkesfrågor, säger Patrik Westander.

Westanders byråintäkt har de senaste åren ökat med åtta procent i årsgenomsnitt, från 26 miljoner kronor 2011 till 35 miljoner 2015. Företagets långsiktiga expansionsmål är att bli en av Nordens största pr-byråer.

Pressmeddelanden 2016

Visa fler